dijous, 12 de gener de 2017

Contribució a l'espai de participació de l'Ajuntament d'Eivissa

https://participa.eivissa.es/index.php

Bona nit.

A jo sí m'ha permés votar i no ha donat cap problema. Em sembla molt positiva la possibilitat de poder opinar sobre temes que ens afecten i m'alegra veure l'interés entre la gent. Agraeix la participació positiva i raonada de M.Botafoc, que m'ha semblat molt encertada però també vull agrair i valorar l'actuació de l'administrador. En qualsevol cas deman a tots els usuaris tranquil·litat, paciència (l'administrador no pot estar 24 hores pendent de que tot funcioni bé) i respecte per aconseguir un espai d'intercanvi d'idees efectiu i profitós diferent d'altres sectors d'internet on la mala educació i l'odi pesen massa. Sobre el tema de publicar o no els resutats, en votacions dicotòmiques o d'altre tipus, no es podria demanar als usuaris quin sistema prefereixen?

Sobre el tema de garantir l'anonimat, crec que la resposta donada no ho ha deixat clar (de fet, de la resposta entenc que no queda garantit ja que el vot queda vinculat a l'àlies i, en algun registre supervisat per algú, l'alies deu estar vinculat al nom real, encara que a mi no me preocupa que es conegui el meu vot, mentre no tornem a temps més foscos). Per últim, voldria reflexionar/proposar sobre la necessitat d'algun sistema de publicar els resultats individuals, associats a un codi aleatori que es doni a l'usuari quan ha fet el vot i que, durant la votació o al final (segons es decideixi) es pugui consultar la llista de tots els vots individuals (referits al codi i no al nom obviament) per comprovar que el vot de cada un està correctament registrat i que els vots totals corresponen a la llista de vots individuals emesos. Això reduiria desconfiances sobre possibles manipulacions dels resultats. Gràcies.

dilluns, 9 de gener de 2017

Alumnes perjudicats per la nova "selectivitat".

Fa poques setmanes vàrem conèixer la decisió del govern central, en col·laboració, segons diuen, de les comunitats autònomes, sobre l'estructura i desenvolupament de les proves substitutòries de l'anterior "selectivitat".
  La prova serà molt semblant a la de l'any passat a excepció d'una part fonamental: l'alumnat no es podrà examinar de les mateixes assignatures que s'examinaven els seus companys del curs passat. Aquest detall no seria especialment greu si no fos perquè ja fa més de 3 mesos que ha començat el curs en què els/les alumnes de 2n de batxillerat (i el professorat, els equips directius, ....), a falta d'una informació oficial sobre com serien les proves d'accés a la universitat, varen escollir les assignatures per matricular-se en funció de les proves i les taules de ponderació d'accés a la universitat del curs passat. 

  Així doncs, en aquesta nova situació, es donen casos d'alumnes que no estan matriculats almenys de dues de les assignatures de la fase específica (assignatures del bloc de matèries d'opció del bloc de les assignatures troncals segons les instruccions actuals), amb la qual cosa estaran en desavantatge amb altres alumnes que sí hi estiguin. De fet, en algunes carreres d'algunes universitats, amb els coeficients de ponderació que tenen definits actualment, serà matemàticament impossible treure la nota màxima de 14, com passava en els darrers anys. Supòs que faran canvis a corre-cuita per arreglar això, augmentant més el desconcert de l'alumnat que en menys de dos mesos ha de decidir de quines assignatures es vol examinar en aquestes proves.

  Tan difícil o greu hagués estat, almenys per a aquest curs, deixar les coses idènticament a com funcionaven el curs passat i preparar, amb temps, un sistema diferent per al curs següent, si tan malament creuen que funcionava el sistema anterior?

  En resum, novament, els polítics i buròcrates que decideixen sobre el sistema educatiu des de punts ben allunyats al món educatiu han pres decisions donant l'esquena als principals implicats en l'educació: alumnat, docents i pares i mares. 

Enviat el 9/1/2017 a Diario de Ibiza
Publicat el dia 15/1/2017