dimecres, 23 de març de 2011

De l'article sobre enllumenat

L'article publicat el dia 4-3-2011 sobre les noves faroles de Vila em va semblar molt interessant. Tant que en vaig proposar un comentari com a treball per als meus alumnes. Però en aquest article hi ha algunes dades confuses, com el fet de que una reducció de la potència per habitant de quasi un 50% (de 116 a 61) només faci baixar un 20% el consum (i un 25% la factura de la llum), com va observar un dels alumnes. Una altra dada que em va sorprendre és que encara que l'estalvi anual de 90.000 euros sembli molt alt, es necessitaran 100 anys per amortitzar la inversió de 9 milions d'euros corresponent al canvi de faroles.

  Tampoc em varen quedar clares les xifres d'estalvi anual (706.705 Kw), ja que la unitat utilitzada (Kilowatt) correspon a potència (una magnitud que es mesura o valora en un instant, no al llarg d'un període) en lloc del Kilowatt·hora que és la unitat d'energia, que s'utilitza per mesurar el consum (o l'estalvi) en un període de temps. I tampoc vaig veure clar el consum (instantani) indicat per habitant de 61 Kilowatts (abans 116), sobre tot si tenim en compte que la potència contractada per tota la casa d'una família de 4 membres sol ésser d'uns 5,7 Kw (9,2 Kw avui dia si volem aire condicionat i assecadora). Dedicar-ne 61 només per enllumenat públic, per cada persona, semblen excessius (tenint en compte que cada farola necessita més o menys 0,15 Kw correspondria a unes 400 faroles per habitant).

 També és un poc ambigua la utilització que presenta l'article de l'expressió "baix consum", ja que en moltes de les noves faroles canviades no vol dir que tenguin major eficiència sinó que són menys potents i fan menys llum, com clarament es pot veure passejant per la majoria de carrers "secundaris" de Vila (només les faroles de tecnologia LED - rectangulars amb molts punts de llum -  tenen habitualment una major eficiència que les substuïdes, que ja eren de vapor de sodi).
  Per últim, la indicació de que la contracta de 24 milions d'euros per 20 anys de servei inclou les factures de la llum a càrrec de l'empresa adjudicataria CITELUM, em fa entendre que el benefici econòmic de l'estalvi que tant es reitera a l'article no recaurà sobre els ciutadans de Vila sinó sobre l'empresa. Ho veig normal si la inversió de 9 milions també l'assumeix aquesta, com vaig entendre en llegir l'article (sempre que els beneficis no s'obtenguin reduint les prestacions als habitants). Els beneficis mediambientals sí els podrem rebre els ciutadans, no només d'Eivissa sinó de tot el món, cosa que és ben important. Llàstima que els governants no es preocupin tant pel mediambient en altres temes més locals com l'ampliació de carreteres, ports, aeroports o les plataformes petrolíferes.

  També podrem gaudir de les faroles més "polides", d'un sistema d'il·luminació (o enfosquiment, tot és relatiu) capdavanter a Europa, de ser líders en estalvi energètic (com podem veure en la multitud de cartells col·locats, que supòs que no haurà pagat CITELUM). I tot just abans de les eleccions. Això sí que és eficiència.

Enviat a Diario de Ibiza dia 23/3/2011
Publicat el dia 26/3/2011 amb una errada (kw/h en lloc de kw·h)
Altres dades no enviades:
Si 90000 euros suposa un estalvi del 25%, el valor total de la factura és de 360 000 euros l'any. Pagant a la contrata 24 milions per 20 anys correspon a 1,2 milions per any. Descomptant el 360000 euros de llum, la resta, 840.000 corresponen a les tasques de manteniment: materials, eines i ma d'obra (i amortització dels 9 milions d'euros encara que no sé en quants anys). Per tenir un ordre de magnitud, suposant que només hi hagués mà d'obra (cosa molt irreal) bastaria per pagar una plantilla de 20 persones amb un sou equivalent als professors, que no està malament.