dijous, 24 de gener de 2013

Propostes d'un ingenu

ESBORRANY:
La manera com crec jo que haurien d'haver enfrontat la crisi els nostres governants, ben lluny del que han fet, i des de la total ingenuitat que me caracteritza en aquestos temes, en els que sempre pens que les lleis persegueixen aconseguir la justicia i la igualtat de totes les persones,

Denunciar i fer jutjar a aquells enriquits  desproporcionadament (cobrar 50.000 euros/any és més que digne). Sol·licitar col·laboració dels ciutadans en la denuncia de situacions punibles (convenientment justificades jurídicament)
Declarar l'estat d'excepció.
Fer una banca estatal des d'on pagar (mitjançant transaccions financeres (no líquid)) als funcionaris i tots els creditors de l'estat. Oferir un interés un poc més alts en aquest banc que en els bancs tradicionals. Mantenir les pagues extres i les pujades anuals en dipòsit a vista de situacions més favorables (reconeixement de deuta)
Col·laborar (totalment auditorats) o nacionalitzar els bancs en situació de risc (perseguint als directius enriquits en el procés). Col·locar a funcionaris eficients dirigint aquestes entitats. Si les entitats no són rendibles, liquidar-les (recordant que els primers beneficiaris (per llei) són els estalviadors)

Prorrogar els pagaments de deute públic a un interés raonable, no en funció del mercat.

Ajornar desnonaments i mesures econòmiques desfavorables.

Jutjar per traició a totes les persones que s'aprofitin de les circumstàncies actuals.

Proposta per al Sr. Bauzá

En relació a la proposta del seu partit de reduir el nombre de diputats del Parlament Balear per reduir despeses, voldria comentar-li una possibilitat que fa anys que havia pensat:  deixar un únic diputat per cada partit amb representació parlamentària. Aquest diputat seria el portaveu de cada partit i el seu vot (fraccionable) tendria el pes del nombre d'escons que els han correspost en les darreres eleccions.

D'aquesta manera el sistema podria seguir funcionant més o menys com fins ara i vostès aconseguirien una dictadura, perdó, disciplina de partit més efectiva, i s'estalviarien conflictes amb les persones que, encara que incloses en les llistes electorals del PP, no poden deixar de banda les seves conviccions a l'hora de votar, com ha passat amb el Sr. Pastor. 

Si, a més a més, volguessin alegrar un poc a les persones que consideram que l'actual sistema electoral és poc just, en lloc d'en funció del nombre d'escons, el vot de cada portaveu podria tenir el pes del nombre de vots totals aconseguits per cada partit en les corresponents eleccions, prescindint així dels "malabarismes" de la llei d'Hont.  

Encara que amb aquesta proposta s'aconseguiria una gran reducció del parlament sense minvar gaire efectivitat, és poc probable que ni vostès ni els altres partits, especialment els majoritaris, ho acceptin. Per això he pensat una altra possibilitat que podrien aplicar des del seu partit directament sense dependre de que l'oposició hi estigui o no d'acord. Donat que la proposta que han fet vostès és reduir 8 diputats, i ja que vostès són el partit amb més diputats, podrien renunciar a 8 dels seus diputats. Seria aquest un gest que, almenys a jo, em sorprendia molt gratament. 

El que no tenc molt clar és si cap d'aquestes o altres reduccions suposaran una millora econòmica dels comptes públics, ja que no sé si les indemnitzacions que donaran als diputats "reduïts" seran inferiors o superiors al sou que cobren normalment.

Enviat a Diario de Ibiza dia 15/1/2013
Publicat dia 18/1/2013